×
Հայտարարություն՝ քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին