×
Հայտարարություն՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին